Aktuellt

Hornuggla

Aktuellt
Vill du följa med till Kenya nu i sommar? Pga återbud finns det nu en ledig plats på klubbens resa 
20 juli - 1 augusti.
Hör av dig snarast till 
Kjell Carlsson - gunnelokjell@telia.com - om du är intresserad!


Medlemsavgift

En liten påminnelse till er som inte har betalt medlemsavgiften. Vi hoppas att ni vill vara medlemmar även i år!
(Pg 6338794-8)

Fågelmatning vid Öresten

Matningen vid Öresten är igång för fullt. Matningen har med åren blivit allt mer välbesökt och stora mängder frön går åt. Om du vill bidra med några kronor till säsongens matning så sätt in valfritt belopp på Plusgiro 633 87 94-8 och märk inbetalningen med "Fågelmatning" så går pengarna oavkortat till matningen vid Öresten.

Fågelskådning och etik

Äntligen, våren och fåglarna är på väg. Vi är många som kommer lägga mycket tid i markerna de kommande månaderna så därför vill vi i Fågelklubben påminna om etik och allemansrätt. Tänk på att du är ambassadör för dig och ditt intresse. Upprätthåll en god dialog med andra som rör sig i markerna. Visa hänsyn till markägare och andra brukare. 


Som fågelskådare undviker du att störa häckande fåglar och visar hänsyn vid skådande.

Allemansrätten gäller på platser i naturen där rörelsefriheten inte regleras genom direkta föreskrifter eller lagar. Man kan inte med självklarhet hävda allemansrätten på enskild mark. Under dessa förutsättningar talar allemansrätten om vad du får göra. Du får jogga, cykla, rida, och åka skidor över annans mark - men inte över tomt, plantering eller gröda. Du får gå genom betesmark men inte störa boskap eller skada stängsel. Du får parkera direkt intill vägen men inte hindra övrig trafik eller de som arbetar med skog och mark.

 


Vårens program för klubben kan du läsa här.

RESOR och PROGRAM
FÅGELLOKALER
FÅGELTORN
OBSERVATIONER
MEDLEMSTIDNING
MFK-SHOP
TJEJGRUPPEN
HOLKAR/FÅGELMAT


Bli medlem idag! Sätt in 150 kr på Marks Fågelklubbs plusgiro: 633 8794-8   E-post: marksfagelklubb@gmail.com