För närvarande är vi mer än 600 medlemmar
Bli medlem du också genom att sätta in 200:- för familj, 150:- vuxen eller 25:- som junior (Som junior räknas, tills man fyllt 20 år) på plusgiro 633 8794-8.

Ni kan också ta kontakt med oss via mail: marksfagelklubb@gmail.com

Länk till klubben stadgar

  Bli medlem idag! Sätt in 150 kr på Marks Fågelklubbs plusgiro: 633 8794-8   E-post: marksfagelklubb@gmail.com