MARKS FÅGELKLUBBS PROGRAM 2018
2019
Årsmöte 23 januari 18.30 i Kinnaborgsalen i kommunhuset

LITE OM KLUBBENS REGLER FÖR ANMÄLAN OCH AVBOKNING AV RESOR MED MFK

Med en bindande anmälan åtar man sig att, vid en eventuell avbokning, stå för alla kostnader som inte är avbokningsbara. Den som tvingas boka av på grund av sjukdom eller dödsfall återfår halva kostnaden, som i huvudsak gäller busshyra och boendekostnad. Finns det ersättare som kan gå in och ta platsen har man förstås inte längre något åtagande, oavsett vad avhoppet beror på. Läs mer.
 

 


Bli medlem idag! Sätt in 150 kr på Marks Fågelklubbs plusgiro: 633 8794-8  

E-post: marksfagelklubb@gmail.com