Aktuellt

Blåmes


Aktuellt
Vill du följa med till Kenya nu i sommar? Pga återbud finns det nu en ledig plats på klubbens resa 
20 juli - 1 augusti.
Hör av dig snarast till 
Kjell Carlsson - gunnelokjell@telia.com - om du är intresserad!


Torsdagen den 26 apriTjejgruppen
Resa till Skalle vid Öresjö, Borås och Västra Marsjön, Borås
Vilka vårfåglar har kommit till dessa två sjöar med omnejd?
Samling vid Resecentrum i Kinna kl. 7.00


5 maj - Fågeltornskampen
Berndt håller ihop denna aktivitet - en kamp med ursprung från östliga grannland Finland.Tid och plats meddelas senare så håll koll på hemsidan och i vår Facebookgrupp


Rivstart på våren
Det stora antalet gäss och svanar som tidigare rastat i kommunen har dragit vidare norrut, men nyyt kommer. I helgen har setts både ägretthäger och brandkronad kungsfågel! Så fortsätt ut och njut av alla vårfåglar - vanliga som ovanliga.


Medlemsavgift

En liten påminnelse till er som inte har betalt medlemsavgiften. Vi hoppas att ni vill vara medlemmar även i år!
(Pg 6338794-8)

Fågelskådning och etik

Äntligen, våren och fåglarna är på väg. Vi är många som kommer lägga mycket tid i markerna de kommande månaderna så därför vill vi i Fågelklubben påminna om etik och allemansrätt. Tänk på att du är ambassadör för dig och ditt intresse. Upprätthåll en god dialog med andra som rör sig i markerna. Visa hänsyn till markägare och andra brukare. 


Som fågelskådare undviker du att störa häckande fåglar och visar hänsyn vid skådande.

Allemansrätten gäller på platser i naturen där rörelsefriheten inte regleras genom direkta föreskrifter eller lagar. Man kan inte med självklarhet hävda allemansrätten på enskild mark. Under dessa förutsättningar talar allemansrätten om vad du får göra. Du får jogga, cykla, rida, och åka skidor över annans mark - men inte över tomt, plantering eller gröda. Du får gå genom betesmark men inte störa boskap eller skada stängsel. Du får parkera direkt intill vägen men inte hindra övrig trafik eller de som arbetar med skog och mark.

 


Vårens program för klubben kan du läsa här.

RESOR och PROGRAM
FÅGELLOKALER
FÅGELTORN
OBSERVATIONER
MEDLEMSTIDNING
MFK-SHOP
TJEJGRUPPEN
HOLKAR/FÅGELMAT


Bli medlem idag! Sätt in 150 kr på Marks Fågelklubbs plusgiro: 633 8794-8   E-post: marksfagelklubb@gmail.com