Aktuellt

Havsörn

Aktuellt

 

Studiecirkel 
MFK startar en cirkel för den som vill lära sig känna igen fåglarna i vår närhet. 
Cirkeln är på 6 gånger och startar vecka 44.
Plats : Fågelklubbens lokal i Kinna 
Skriv om det är någon kväll ni inte kan.
Info : 0701 441830
 

Fågelmatning vid Öresten
I oktober drar matningen vid Öresten återigen igång. Matningen har med åren blivit allt mer välbesökt och stora mängder frön går åt. Om du vill bidra med några kronor till säsongens matning så sätt in valfritt belopp på Plusgiro 633 87 94-8 och märk inbetalningen med "Fågelmatning" så går pengarna oavkortat till matningen vid Öresten.


Bildvisning med Anders Bolmgren 8 november
Anders visar bilder ur sitt digra bildarkiv och berättar om konsten att fotografera fåglar.
Lokal: Klubblokalen
Tid: 18:30


Holktillverkning på Skene Järn 11 november
Barnen får chansen att tillverka fågelholk och kanske ge bort en fin present på fars dag.


Kustresa lördag eller söndag i november
Roger Svensson väljer datum och tid utifrån aktuella förutsättningar och informerar i första hand via Facebook.

Luciafirande med bildvisning 12 december
Först Luciatåg sedan bilder och berättelser av Robert Magnusson. Bilderna är från Sydafrika och Krugerparken, 
kanske finns det mer än "Big 5" att se i en av Afrikas största nationalparker?

Lokal: Kinnaborgssalen, Kommunhuset i Kinna
Tid: 18:30
Fågelskådning och etik

Äntligen, våren och fåglarna är på väg. Vi är många som kommer lägga mycket tid i markerna de kommande månaderna så därför vill vi i Fågelklubben påminna om etik och allemansrätt. Tänk på att du är ambassadör för dig och ditt intresse. Upprätthåll en god dialog med andra som rör sig i markerna. Visa hänsyn till markägare och andra brukare. 


Som fågelskådare undviker du att störa häckande fåglar och visar hänsyn vid skådande.

Allemansrätten gäller på platser i naturen där rörelsefriheten inte regleras genom direkta föreskrifter eller lagar. Man kan inte med självklarhet hävda allemansrätten på enskild mark. Under dessa förutsättningar talar allemansrätten om vad du får göra. Du får jogga, cykla, rida, och åka skidor över annans mark - men inte över tomt, plantering eller gröda. Du får gå genom betesmark men inte störa boskap eller skada stängsel. Du får parkera direkt intill vägen men inte hindra övrig trafik eller de som arbetar med skog och mark.

 


Årets program för klubben kan du läsa här.

RESOR
FÅGELLOKALER
FÅGELTORN
OBSERVATIONER
MEDLEMSTIDNING
MFK-SHOP
TJEJGRUPPEN
HOLKAR/FÅGELMAT


Bli medlem idag! Sätt in 150 kr på Marks Fågelklubbs plusgiro: 633 8794-8   E-post: marksfagelklubb@gmail.com