Aktuellt

Berguv


Aktuellt

Här hittar du foldern Fågellokaler och utflyktsmål i Mark

Torsdagen den 2 augustiTjejerna drar till kusten
Vi möter återvändande vadare i sina praktdräkter!
Samling vid Willys i Skene kl. 6.00

Torsdag 20 - söndag 23 september - Falsterbo
Vi bor i Lotsvillan by the Canal. Det finns 21 platser och kostnaden är 1850:- / person
och inkluderar boende (inkl städning) samt transporter. Vill du ha extra guidning så
meddela detta, inga extra kostnader. Efter anmälan meddelas vilka som blir dina medresenärer
och vilken tid avresa sker.
Anmälan till Enar Bonath - 0703-196893, senast 1 september ochi mån av plats.


Medlemsavgift

En liten påminnelse till er som inte har betalt medlemsavgiften. Vi hoppas att ni vill vara medlemmar även i år!
(Pg 6338794-8)

Fågelskådning och etik

Äntligen, våren och fåglarna är på väg. Vi är många som kommer lägga mycket tid i markerna de kommande månaderna så därför vill vi i Fågelklubben påminna om etik och allemansrätt. Tänk på att du är ambassadör för dig och ditt intresse. Upprätthåll en god dialog med andra som rör sig i markerna. Visa hänsyn till markägare och andra brukare. 


Som fågelskådare undviker du att störa häckande fåglar och visar hänsyn vid skådande.

Allemansrätten gäller på platser i naturen där rörelsefriheten inte regleras genom direkta föreskrifter eller lagar. Man kan inte med självklarhet hävda allemansrätten på enskild mark. Under dessa förutsättningar talar allemansrätten om vad du får göra. Du får jogga, cykla, rida, och åka skidor över annans mark - men inte över tomt, plantering eller gröda. Du får gå genom betesmark men inte störa boskap eller skada stängsel. Du får parkera direkt intill vägen men inte hindra övrig trafik eller de som arbetar med skog och mark.

 


Vårens program för klubben kan du läsa här.

RESOR och PROGRAM
FÅGELLOKALER
FÅGELTORN
OBSERVATIONER
MEDLEMSTIDNING
MFK-SHOP
TJEJGRUPPEN
HOLKAR/FÅGELMAT


Bli medlem idag! Sätt in 150 kr på Marks Fågelklubbs plusgiro: 633 8794-8   E-post: marksfagelklubb@gmail.com